โครงการวัยรุ่น วัยใสห่างไกลยาเสพติด

นจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดกิจกรรม โครงการวัยรุ่น วัยใสห่างไกลยาเสพติด นายเฉลิม วาวิลัย นายกเทศมาตรีเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประธานใรพิธีเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมมี ท่าน สจ. อดิศา จันทร์มณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม