โครงการอบรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566

   วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายอดิศา จันทร์มณี สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายคุณธรรม  การศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นม.1 และชั้นม.4 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้