โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สอนดี คิดบวก สู่ห้องเรียนคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายสำราญ อยู่นาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สอนดี คิดบวก สู่ห้องเรียนคุณภาพ นำโดย นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม นางสาวภัทรวี ศิลเสมอและนายสุรศักดิ์ ศรีผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองกี่เข้าร่วมอบรม ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมไทรทองโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1252LnuU1apehwLe7GeA58Wm…