โรงพยาบาล​ส่งเสริมสุขภาพ​ตำบลโคกรัก ออกให้บริการฉีดวัคซีน​ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV)​ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

โรงพยาบาล​ส่งเสริมสุขภาพ​ตำบลโคกรัก ออกให้บริการฉีดวัคซีน​ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV)​ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม มอบหมายให้คุณครูฝ่ายงานอนามัย โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ดูแลความคุมนักเรียน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566