โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ นางภัทรวี ศิลเสมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะกับนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม