โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสร้างเครือข่าย ผู้ปกครองชั้นเรียนนำไปสู่การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ในการนี้ ท่านอดิศา จันทร์มณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ สุดตาชาตินางภัทรวี ศิลเสมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในการพบปะประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้ ณ หอประชุม โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม