ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2023 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
นำนักเรียน เข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2023 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ทีม Roseplanet จากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2