ประกาศของโรงเรียน

20 มิ.ย. 2567 วันนพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครองนักเรียนทางเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวรรณพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู ร่วมต้อนรับนักเรียน เพื่อชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และมอบใบงานให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
30 พ.ค. 2567 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
2 พ.ค. 2567 ประกาศโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567
19 เม.ย. 2567 ประกาศโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
2 เม.ย. 2567 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)